Tiếng anh thương mại

, , chuyên trang Tiếng anh thương mại, Trang 3
Tình huống 55: Để lại lời nhắn - tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 55: Để lại lời nhắn - tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

541. May I leave a message. Tôi có thể để lại lời nhắn? 542. Is this possible to leave a message? Có thể để lại lời nhắn chứ ạ? 543. Would you like to leave any messages? Ông có muốn để lại lời nhắn? 544. Will you please call me back? Xin ông vui
Tình huống 44: Đi nhà hàng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 44: Đi nhà hàng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

431. Would you like to go with us? Ông có muốn đi cùng chúng tôi không? 432. Expecting for your arriving sincerely. Chúng tôi mong đợi ông đến. 433. It's on us tonight. Tối nay là tối của chúng ta. 434. Which you prefer, Chinese food or French food?
Tình huống 56: Nhắc cuộc gọi - tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 56: Nhắc cuộc gọi - tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

551. Would you please ask him to call me today? Xin ông vui lòng nhắc ông ấy gọi điện cho tôi hôm nay 552. Could you tell him to call me as soon as possible? Ông có thể ông ấy gọi điện cho tôi sớm chứ? 553. Could you just tell him David called? Ông
Tình huống 57: Giới thiệu sản phẩm mới - tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 57: Giới thiệu sản phẩm mới - tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

561. Thank you very much for coming. Rất cảm ơn ông đã đến 562. I'd like to give you a detail introduction of the product. Tôi muốn giới thiệu cho ông chi tiết về sản phẩm. 563. Firstly, let's take a look at it. Đầu tiên, chúng ta hãy quan sát sản
Tình huống 43: Tiếp khách – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 43: Tiếp khách – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

421. Is there anything I can do for you, sir? Thưa ông, tôi có thể giúp gì được cho ông? 422. Can I see your sales manager now, please? Xin vui lòng cho tôi gặp giám đốc kinh doanh? 423. May I ask what wish you to see him about? Ông có thể cho tôi
Tình huống 58: Yêu cầu bồi thường- tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 58: Yêu cầu bồi thường- tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

571. The good was severely damaged. Hàng hóa bị hư hỏng nghiêm trọng. 572. It left us no other choice but ask a claim on you. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu ông bồi thường. 573. The quality of the goods is unfit for human
Tình huống 59: Phúc đáp việc bồi thường- tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 59: Phúc đáp việc bồi thường- tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

581. If so, we agree to settle your claims. Nếu thế chúng tôi đồng ý giải quyết các yêu cầu của ông. 582. We understand your problem. Chúng tôi hiểu các vấn đề của ông. 583. We hope we can settle the issue with your amicable. Chúng tôi hy vọng có
Tình huống 60: Làm rõ nguyên nhân - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 60: Làm rõ nguyên nhân - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

591. Have you got any evidence? Ông có bằng chứng nào không? 592. The testimony of the Commodity Inspection Bureau is absolutely reliable. Bảng kết quả của cục Kiểm tra thực phẩm rất đáng tin cậy. 593. Though the complaint is true, there may be
Tình huống 41: Thương lượng hợp đồng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 41: Thương lượng hợp đồng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

401. So far we have reached agreement on all clause we have discussed. Đến nay, chúng tôi đã có sự thỏa thuận về mọi điều khoản chúng tôi bàn luận. 402. Isn't about time to sign the contract? Đó không phải là thời gian ký hợp đồng sao? 403. I
Tình huống 61: Phản ứng khách hàng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 61: Phản ứng khách hàng – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

601. I have something to talk to you. Tôi muốn nói chuyện với ông. 602. Our clients are no satisfied with your goods. Hàng hóa của ông không đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng. 603. The dinner we had today was terrible. Bữa cơm tối hôm nay không
Tình huống 63: Điều tra nguyên nhân – Tiếng Anh thương mại (Việt- Anh)

Tình huống 63: Điều tra nguyên nhân – Tiếng Anh thương mại (Việt- Anh)

621. I will repair it at once. Tôi sẽ sửa nó luôn 1 lần. 622. I have said to the manager already. Tôi đã trình báo với quản lý rồi. 623. Please show your purchase receipt. Xin vui lòng xuất hóa đơn mua hàng. 624. We are investigating the reason.
Tình huống 62: Giải quyết sự cố – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 62: Giải quyết sự cố – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

611. Please be assured that there's no quality problem with our products. Vui lòng bảo đảm hàng hóa đạt chất lượng tốt. 612. I promise you our price is the lowest. Tôi hứa với ông giá cả ở mức thấp nhất. 613. I apologize to you for our carelessness.
Tình huống 64: Cam đoan – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 64: Cam đoan – Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

631. I promise that will be OK in 20 minutes. Tôi hứa điều đó sẽ được thực hiện trong vòng 20 phút nữa. 632. We'll make it clear. Chúng tôi sẽ làm rõ nguyên nhân gây ra thiệt hại. 633. I assure you that it won't happen again. Tôi cam đoan với ông
Tình huống 40: Đơn hàng và giá trị đơn hàng. - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 40: Đơn hàng và giá trị đơn hàng. - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

391. Here are 200 sets porcelain ware, $12.5 per set. Có 200 bộ đồ sứ ở đây, mỗi bộ giá 12,5 đô la. 392. Today we purchased 3000 copies of various books, total amount Canada $5000. Hôm nay chúng tôi mua 3000 quyển sách khác nhau, tổng số tiền khoảng
Tình huống 65: Mở rộng quan hệ kinh doanh – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 65: Mở rộng quan hệ kinh doanh – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

651. All goods purchased here can be delivered free. Tất cả hàng hóa ở đây được phân phối miễn phí. 652. If you buy a computer in our store, we'll install and test it free. Nếu ông mua máy tính ở cửa hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ lắp đặt và kiểm tra

Tin nổi bật Tiếng anh thương mại

35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
Tiếng anh thương mại, , chuyên trang Tiếng anh thương mại, Trang 3

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Tiếng anh thương mại, , Trang 3 Tiếng anh thương mại, , Trang 3
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN