Tiếng anh thương mại

, , chuyên trang Tiếng anh thương mại, Trang 4
Tình huống 39: Chất lượng hàng hóa - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 39: Chất lượng hàng hóa - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

381. The quality of our necessities is excellent. Các vật dụng của chúng tôi có chất lượng tốt. 382. The quality of this product is bad. Chất lượng sản phẩm này không tốt. 383. This article is up to the standard quality. Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn
Tình huống 66: Bảo hành sản phẩm – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 66: Bảo hành sản phẩm – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

651. All goods purchased here can be delivered free. Tất cả hàng hóa ở đây được phân phối miễn phí. 652. If you buy a computer in our store, we'll install and test it free. Nếu ông mua máy tính ở cửa hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ lắp đặt và kiểm tra
Tình huống 67: Xin lỗi khách hàng – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 67: Xin lỗi khách hàng – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

661. I'm afraid we are out of them now. Bây giờ tôi e rằng chúng tôi đã hết hàng. 662. I'm sorry, this kind of milk is out of stock. Xin lỗi, loại sữa này không còn trong kho. 663. It's not available today. Không có hàng này hôm nay. 664. We've sold
Tình huống 38: Điều khoản đấu thầu - Tiếng Anh thương mại

Tình huống 38: Điều khoản đấu thầu - Tiếng Anh thương mại

371. We are preparing to call for a bid for this project. Tôi sẽ chuẩn bị nộp hồ đấu thầu dự án này. 372. We'll send the notice calling for a bid on Thursday. Chúng tôi sẽ thông báo mua hồ sơ dự thầu vào thứ 7. 373.The bidding provides all bidders
Tình huống 37: Hồ sơ dự thầu - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 37: Hồ sơ dự thầu - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

361. When must the bidders submit their bids? Khi nào người đấu thầu nộp hồ sơ dự thầu. 362. When and where shall the tender document be sent? Thời gian và địa điểm nào thích hợp để nộp hồ sơ dự thầu? 363. Is your tender opening public? Việc dự thầu
Tình huống 68: Thương lượng – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 68: Thương lượng – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

671. IF there is a dispute, it shall be first settled through negotiation. Nếu có tranh chấp xảy ra, đầu tiên các bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. 672. The best way to settle dispute between disputing parties is friendly negotiation. Cách
Tình huống 69: Xử tranh chấp – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 69: Xử tranh chấp – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

681. Must the arbitration be conducted in China? Có thể thực hiện việc phân xử trọng tài ở Trung Quốc không? 682. The arbitration can be conducted either in China or in other countries. Việc trọng tài có thể được thực hiện ở Trung Quốc hoặc ở các
Tình huống 36: Chuyển giao kỹ thuật - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 36: Chuyển giao kỹ thuật - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

351. We have won the tender. Chúng tôi trúng thầu. 352. We will construction project in Africa. Chúng tôi sẽ xây dựng công trình ở Châu Phi. 353. I wonder if you'd like to be as a subcontractor. Tôi tự hỏi liệu ông có muốn trở thành nhà thầu phụ
Tình huống 70: Hội chợ triễn lãm – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 70: Hội chợ triễn lãm – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

691. What is the exhibition about? Hội chợ triễn lãm đó về gì thế? 692. Which items will be displayed in the exposition? Các mặt hàng lần nào sẽ được trưng bày tại hội chợ triễn lãm lần này? 693. Could you please tell me the name of the exhibition
Tình huống 71: Chuẩn bị cho hội chợ – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 71: Chuẩn bị cho hội chợ – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

701. Would you please help me with making some print products? Ông có thể giúp tôi chế tạo ra các sản phẩm in được không? 702. Are walkies-talkies allowed to be used in the exhibition center? Máy phát vô tuyến được cho phép sử dụng ở Trung tâm hội
Tình huống 72: Tổ chức hội chợ– Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 72: Tổ chức hội chợ– Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

711. What documents are we supposed to offer before the exhibition?. Chúng tôi cần cung cấp chứng từ tài liệu nào trước khi tổ chức hội chợ? 712. I'm planning to hold an exhibition in your centre. Tôi đa dự định tổ chức hội chợ tại trung tâm của
Tình huống 35: Tham gia đấu thầu - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 35: Tham gia đấu thầu - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

341. I'm here for the detailed information about participation in the tender. Tôi muốn biết thông tin chi tiết tham gia cuộc đấu thầu. 342. You can get a set of the tender documents at our business department downstairs. Ông có thể xem bộ hồ sơ kinh
Tình huống 34: Cử chuyên gia - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 34: Cử chuyên gia - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

331. It's necessary that you send some specialists here. Cử các chuyên gia đến đây là cần thiết. 332. Can you give me an indication of the number of specialists requirers and their specialities? Ông có thể cho tôi biết số lượng và kỹ năng của các
Tình huống 32: Tiến độ công việc - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 32: Tiến độ công việc - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

311. You undertake to provide local building materials and equipment in time. Ông cam đoan cung cấp thiết bị và vật liệu xây dựng nội địa đúng tiến độ. 312. Recommend the best local civil engineering firm as sub-contractor to help the work. Hãy giới
Tình huống 33: Đầu tư vốn - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 33: Đầu tư vốn - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

321. Which type of joint venture do you have in mind? Ông thích loại hình công ty liên doanh nào? 322. We'd like an equity joint venture. Chúng tôi thích xí nghiệp liên doanh theo phương thức hợp cổ phần. 323. Each of the two firm will invest a

Tin nổi bật Tiếng anh thương mại

35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
Tiếng anh thương mại, , chuyên trang Tiếng anh thương mại, Trang 4

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Tiếng anh thương mại, , Trang 4 Tiếng anh thương mại, , Trang 4
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN