Tiếng anh thương mại

, , chuyên trang Tiếng anh thương mại, Trang 5
Tình huống 73: Xem phòng trưng bày – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 73: Xem phòng trưng bày – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

721. I'll show you around our showroom. Tôi sẽ dẫn ông đi xem phòng trưng bày của chúng tôi. 722. Let me explain all the items here. Để tôi giải thích các mặt hàng ở đây. 723. This is the catalog of our company. Đây là danh mục của công ty chúng
Tình huống 74: Tiếp đón khách– Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 74: Tiếp đón khách– Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

731. Welcome to New Bridge Company, please have a seat. Hoan nghênh ông đến với công ty New Bridge, xin mời ông ngồi. 732. May I have your name? Xin ông vui lòng cho tôi biết tên. 733. I have an appointmen with Mr. Zhao at 1 o'clock. Tôi có hẹn với
Tình huống 31: Lời cam kết - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 31: Lời cam kết - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

301. I am very pleased that my firm has been awarded this contract. Tôi rất vui vì công ty tôi đã được hợp đồng này. 302. I suggest that we use local building equipment and materials. Chúng tôi đề nghị sử dụng vật liệu và thiết bị xây dựng trong
Tình huống 75: Tham quan thành phố– Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 75: Tham quan thành phố– Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

741. I'll invite you to go on an excursion this Saturday. Thứ 7 tuần này tôi sẽ mời bạn đi tham quan. 742. Are there any interesting places to see in the city? Có nơi nào thú vị để đi tham quan thành phố không? 743. That's great. Thật tuyệt vời!
Tình huống 76: Chuyển điện thoại – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 76: Chuyển điện thoại – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

761. Are these computers used for data entry or billing? Máy tính này sử dụng cho dữ liệu ghi trên sổ sách hay hóa đơn? 762. We often end up with bad debt. Chúng tôi thường rốt cục là nhận các món nợ khó đòi. 763. Each product, indicated by
Tình huống 30: Lời đề nghị - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 30: Lời đề nghị - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

291. I wonder if it is possible for me to join your company. Tôi tự hỏi liệu có thể tham gia vào công ty của ông? 292. I want to introduce this product to Japanese. Tôi muốn giới thiệu sản phẩm này đến người dân Nhật Bản. 293. If you get the skill,
Tình huống 77: Sắp xếp dữ liệu – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 77: Sắp xếp dữ liệu – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

761. Are these computers used for data entry or billing? Máy tính này sử dụng cho dữ liệu ghi trên sổ sách hay hóa đơn? 762. We often end up with bad debt. Chúng tôi thường rốt cục là nhận các món nợ khó đòi. 763. Each product, indicated by
Tình huống 29: Bản quyết toán - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 29: Bản quyết toán - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

281. My company is please with the deal I've been able to negotiate. Công ty đồng ý với hợp đồng mà tôi thương lượng. 282. You could have the goods delivered on consigns. Ông có thể giao hàng gửi bán. 283. This way we maintain continuous control
Tình huống 78: Bày tỏ lòng biết ơn – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 78: Bày tỏ lòng biết ơn – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

771. Thanks for everything you've done for me. Cảm ơn ông đã giúp tôi mọi việc. 772. Thank you for your advice. Cảm ơn ông đã khuyên tôi. 773. I'd appreciate what you've done for me. Tôi đánh giá cao những gì ông đã làm giúp tôi. 774. It's very kind
Tình huống 79: Bày tỏ ý kiến – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 79: Bày tỏ ý kiến – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

781. Any time. Bất cứ thời gian nào. 782. Không có chi. Not at all. 783. Don't mention it! Không thành vấn đề! 784. No bother at all. Không có chi. 785. It's my pleasure. Tôi hài lòng. 786. Delighted to have been of some service. Hài lòng đã làm một
Tình huống 80: Xin lỗi – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

Tình huống 80: Xin lỗi – Tiếng Anh thương mại (Anh-Việt)

791. I'm sorry, I didn't understand you. Xin lỗi, tôi không hiểu ông. 792. Would you please speak it loudly. Xin ông vui lòng nói lớn. 793. I beg your pardon. Tôi xin ông thứ lỗi. 794. I'm sorry, I can't, because it would be against our company
Tình huống 28: Đại lý bán hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 28: Đại lý bán hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

271. We have no doubt we can do better this year if you appoint us your sale agent. Năm nay chắc chắn chúng tôi kinh doanh hiệu quả hơn nếu ông chọn chúng tôi làm đại lý bán hàng. 272. You need a good agent. Ông cần một đại lý tốt. 273. If we are
Tình huống 27: Mở chi nhánh - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 27: Mở chi nhánh - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

261. How would you like to be our agent? Ông muốn mở chi nhánh ra sao? 262. We'd like to introduce our produces to Japan. Chúng tôi muốn giới thiệu hàng hóa đến thị trường Nhật Bản. 263. Our experienced with Japan market is too limited. Chúng tôi
Tình huống 26: Mậu dịch bù trừ - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 26: Mậu dịch bù trừ - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

251. The one which comes to mind recently is compensation trade. Mậu dịch bù trừ là vấn đề thường được nhắc đến gần đây. 252. What I mean is you buy machine for us and we'll give you products as compensation. Tôi muốn nói rằng ông mua máy móc của
Tình huống 25: Thời hạn giao hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

Tình huống 25: Thời hạn giao hàng - Tiếng Anh thương mại (Việt-Anh)

241. What's the time of delivering about our order? Thời gian giao hàng trong hợp đồng ra sao? 242. It's essential that the delivery should be made before October. Giao hàng trước tháng 10 là cần thiết. 243. Delivery before September is a necessary

Tin nổi bật Tiếng anh thương mại

35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
35 tình huống giao tiếp tiếng Anh cơ bản
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
31 Tình huống tiếng Anh du lịch
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
20 video học từ vựng tiếng Anh phần 1
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
17 Tình huống tiếng Anh phỏng vấn xin việc làm
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống giao tiếp tiếng Anh công sở
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
100 tình huống tiếng Anh giao tiếp thương mại
Tiếng anh thương mại, , chuyên trang Tiếng anh thương mại, Trang 5

Web Học Tiếng Anh Miễn Phí, Tiếng Anh Giao Tiếp, Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc Làm, Tiếng Anh Cơ Bản, Tiếng Anh Du Lịch. Học tiếng Anh SGK... Nhanh dễ dàng và miễn phí vĩnh viễn

WebHocTiengAnh miễn phí vĩnh viễn với hàng nghìn tình huống song ngữ, hình ảnh và bài nghe đầy đủ. Không ngừng cập nhật mới.

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta giàu có từ trong tâm vì chúng ta luôn biết chia sẻ

Tiếng anh thương mại, , Trang 5 Tiếng anh thương mại, , Trang 5
Ẩn

THIẾT KẾ WEB BỞI VINADESIGN